PROFIL
PRAVO KORIŠTENJA I PUBLICIRANJA SLIKA
MARKETING
SPORTSKO UPRAVLJANJE VOZAČIMA I TIMOM
PRAVNA I ADMINISTRATIVNA POMOĆVOZACIMA I TIMU
ORGANIZACIJA EVENATA
PARTNERSTVO & EVENTI
UPRAVLJANJE BUDŽETOM OGLAŠAVANJA
UGOSTITELJSTVO
KOORDINIRANE GRAFIKE I SLIKE
IZRADA WEB STRANICA
URED ZA NOVINARE
ODJEĆA ZA UTRKE
SJEDIŠTE U ITALIJI

 United business bavi se komunikacijskim uslugama, web stranicama, internet marketingom, izradom web stranica, razvojem internet portala i kooridiniranom oglašavačkom grafikom koja omogućuje interkaciju i odnos s kupcima.
Pruža ideje i alate, tvrtkama, sportašima i timovima za upoznavanje, interpretaciju i optimizaciju svih mogućnosti trenutno dostupnih od marketinga, interneta, informacija i znanja.
United Business želi doprinijeti etičkom korištenju interneta, koji može dati, čak i korisnicima u najnepovoljnijem polozaju, priliku da aktivno sudjeluju u trenutnoj web/digitalnoj evoluciji.