PROFIL
PRAVO KORIŠTENJA I PUBLICIRANJA SLIKA
MARKETING
SPORTSKO UPRAVLJANJE VOZAČIMA I TIMOM
PRAVNA I ADMINISTRATIVNA POMOĆVOZACIMA I TIMU
ORGANIZACIJA EVENATA
PARTNERSTVO & EVENTI
UPRAVLJANJE BUDŽETOM OGLAŠAVANJA
UGOSTITELJSTVO
KOORDINIRANE GRAFIKE I SLIKE
IZRADA WEB STRANICA
URED ZA NOVINARE
ODJEĆA ZA UTRKE
SJEDIŠTE U ITALIJI

 United Business brine i promovira prava vozača i/ili tima savjetujući u pregovorima kod uspostave ugovora ili obnove ugovora. Pruža svoju stručnost za identifikaciju najboljih uvjeta koji se tiču definiranja, trajanja, naknade ili bilo kojeg drugog dogovora vezanog uz sport. Sve to je popraćeno savjetovanjem iskusnih profesionalaca u pravnom, poreznom i administrativnom dijelu. Profesionalci koji mogu svaki detalj ugovora učiniti transparentnim i garantirati jasnoću u apsolutnom svakom dijelu ugovora. United Business strateški savjetuje timove, trazeći nove talente i brineći o preliminarnoj fazi prije pregovora i uspostavljanja ugovora.