PROFIL
PRAVO KORIŠTENJA I PUBLICIRANJA SLIKA
MARKETING
SPORTSKO UPRAVLJANJE VOZAČIMA I TIMOM
PRAVNA I ADMINISTRATIVNA POMOĆVOZACIMA I TIMU
ORGANIZACIJA EVENATA
PARTNERSTVO & EVENTI
UPRAVLJANJE BUDŽETOM OGLAŠAVANJA
UGOSTITELJSTVO
KOORDINIRANE GRAFIKE I SLIKE
IZRADA WEB STRANICA
URED ZA NOVINARE
ODJEĆA ZA UTRKE
SJEDIŠTE U ITALIJI


Dizajn i implementacija integriranih komunikacijskih aktivnosti, promocijski marketing i partnersko oglašavanje. Korištenje prava na fotografije vozača za realizaciju promotivnih kampanja, televizijskog i/ili radijskog oglašavanja nacionalnog i međunarodnog karaktera i oglašavanja na jumbo plakatima.
Korištenje fotografija za realizaciju stalaka, promotivnih znakova, priprema. Sudjelovanje na otvorenjima, prezentacijskim konferencijama, sajmovima i seminarima.
Korištenje imena i slika atletičara za kreaciju promotivnih materijala. Podržavanje društvenih kampanja za podizanje javne svijesti.